PRŮKAZOVÉ FOTO

ZHOTOVUJEME NA POČKÁNÍ (cca 3 minuty) PRO VŠECHNY DOKLADY

VYFOTOGRAFOVÁNÍ + 4 ks PAPÍROVÝCH FOTOGRAFIÍ + ULOŽENÍ NA CD - CENA CELKEM 150,- Kč

VELIKOSTI FOTOGRAFIÍ :

3,5 x 4,5 cm nebo 5 x 5 cm (americká víza) , NA POŽÁDÁNÍ I JINÉ FORMÁTY

PRO OBČANSKÝ PRŮKAZ - fotografie zašleme do registru MV

PRO ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE - fototografie upravíme (rozlišení, velikost, objem dat)